For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر نادر فتحیان پور خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی معدن - طبقه پنجم - اتاق 129 تلفن : 3915130 311 98+ فکس : 3912776 311 98+ وب سایت : دکتر نادر فتحیان پور
  • دانشیار دانشکده مهندسی معدن
  • مدیرعامل شرکت دانشگاهی زمین پژوهان افق
زمینه های تحقیقاتی :
  • ژئوفیزیک اکتشافی (روشهای EM ، GPR، MT و مغناطیس سنجی)
  • زمین آمار پیشرفته
  • تخمین ذخیره و ارزیابی ذخائر معدنی
  • بررسی فنی – اقتصادی کارنسارها
  • پتانسیل یابی مواد معدنی بروشهای مدرن
  • دورسنجی و GIS
  • کاربرد روشهای هوشمند در اکتشاف
  • پتروفیزیک

آخرین مقالات

تحت نظارت وف بومی